Místní knihovna v Keblicích

Kontakt

Místní knihovna v Keblicích

Keblice 68, 410 02 Keblice

Knihovnice: Helena Chobotská

Historie knihovny:

Knihovna v Keblicích byla založena v roce 1934, prvním knihovníkem byl pan Josef Malíř. Měla asi 900 svazků knihovního fondu a sídlila v domě č. 7.

Nyní je knihovna umístěna do jedné místnosti vedle pošty.